เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรฝ่ายผลิต

เทคโนโลยีการผลิตที่จะปรับปรุง
“QCD” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

เทคโนโลยีการผลิตภายในโรงงานฮิราตะ

“โรงงานหลัก” ในเครือฮายาชิ
โรงงานฮิราตะเป็นโรงงานหลักของบริษัทเราโดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2534 ก่อสร้างอาคารโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และรวมเข้ากับกลุ่มเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติตั้งแต่ปี 2513
ปัจจุบัน ทำหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรหรือสายการผลิตในฐานะโรงงานหลักร่วมกับโรงงานที่จีน และสร้างมูลค่าเพิ่มรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เครื่องขึ้นรูปคอยล์จนถึงสายการผลิตแบบผสมผสาน

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและสายการผลิตที่มีการวางแผนได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของชิ้นงาน
การใช้เพียงเครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะเติมเต็มสมรรถนะที่จำเป็นได้ นับตั้งแต่ปี 2526 ที่เราได้เปลี่ยนมาผลิตเครื่อง CNC ด้วยตัวเอง เราได้สร้างสายการผลิต Made-to-order ให้เหมาะสมตามประเภทของชิ้นงาน เราใช้เทคโนโลยีสร้างเครื่องจักรอันเป็นเอกลักษณ์จากชิ้นส่วนแต่ละส่วน จิ๊กแต่ละชิ้น มาผสมผสานสร้างเครื่องจักรขึ้นรูปคอยล์ที่มีความสามารถผลิตชิ้นส่วนได้หลากหลายรูปแบบ

การออกแบบกระบวนการตามหลักเหตุและผลด้วยความคิดทางวิศวกรรมที่สมเหตุสมผล

เครื่องจักรแต่ละเครื่องของเรา ถือกำเนิดจากความรู้
และความอุสาหะของนักพัฒนา.
ภายในโรงงานฮิราตะ การประยุกต์ต่างๆ ที่มีพื้นฐานมาจากการลงมือปฏิบัติจริงได้กลายมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เราอาศัยการเพิ่มความเร็วเครื่องจักรเดี่ยวๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งกระบวนการเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดในการขนส่งสินค้าระหว่างผลิตซึ่งยากต่อการจัดการที่ทำได้จริง

การควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้

สร้างระบบควบคุมและประกันคุณภาพด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและความสามารถของมนุษย์
“การควบคุมคุณภาพ” ไม่ได้เป็นแค่เป็นมาตรวัดชิ้นงานแต่ละชิ้น แต่ยังส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัท
เราทุ่มเทพลังให้กับการกำจัดของเสียด้วยการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพ อีกทั้งยังนำเอาอุปกรณ์ตรวจสอบทันสมัยเข้ามาใช้อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนั้น เรายังขยายผลเทคโนโลยีที่มีรากฐานจากภายในประเทศออกไปยังสาขาต่างประเทศด้วยความรวดเร็ว เพื่อสร้างระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเครื่องจักรอัตโนมัติจะพัฒนาไปมากแค่ไหน สิ่งที่เชื่อมั่นได้มากที่สุดก็คือความสามารถของตัวพนักงานที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน
เราได้นำเอาอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาใช้ พร้อมกับวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย และผลักดันความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพของการควบคุมคุณภาพอย่างกระตือรือร้น

การรับรอง

ขยายธุรกิจสู่สากลด้วยระบบพัฒนาที่เป็นสากล

ญี่ปุ่นออกแบบพัฒนา จีนเป็นผู้สร้างเครื่องจักรนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของญี่ปุ่น จีน ไทย
การดำเนินงานในสาขาต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเรา
ญี่ปุ่นรับหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ จีนรับหน้าที่ดำเนินการสร้างแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรและส่งต่อเครื่องจักรเหล่านั้นไปยังญี่ปุ่น จีน และไทย

ด้วยระบบการพัฒนาที่เป็นสากลภายใต้ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น จีน และไทย ได้ให้กำเนิดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั่วโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน