แผนงานที่นำเสนอแก่ลูกค้า

ความสามารถในการนำเสนอแผนงานอันสร้างสรรค์ที่จะแก้ “ปัญหา !!”

เราทุ่มเทให้กับอุตสาหกรรมการผลิตโดยมีอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์เป็นศูนย์กลาง

ฮายาชิ สปริง ตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ดังเช่น “การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ พัฒนาสินค้าที่มีอยู่เดิม ผลิตงานทดลอง” โดยมีชิ้นส่วนยานยนต์เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
จุดเด่นสำคัญของบริษัทเราคือทัศนคติของนักพัฒนาที่จะมีแรงกระตุ้นสูงขึ้นตามความยากของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ไม่ว่าจะงานที่บริษัทอื่นไม่สามารถทำได้ หรืองานทดลองที่ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อน สามารถเข้ามาปรึกษากับทางเราโดยไม่ต้องกังวลใด ๆ
ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความกังวลของลูกค้า เรายังทุ่มเทให้กับการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทของท่าน

งานที่มีความท้าทายคืองานที่เราถนัด

เราพร้อมจะรับมือกับงานที่มีความท้าทาย ไม่ว่าจะงานที่บริษัทฯส่วนใหญ่ปฏิเสธ โปรดติดต่อเพื่อมาปรึกษากับเรา
เราจะพิจารณาแต่ละงานอย่างถี่ถ้วนและจะนำเสนออย่างกระตือรือร้น
เราสามารถตอบสนองคำขอของท่านได้
ต้องการพัฒนางานที่มีอยู่เดิม
ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ต้องการให้จัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการชุบงาน
ต้องการแผนงานใหม่ๆ ที่ครอบคลุมทุกด้านของผลิตภัณฑ์
ต้องการให้ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ต้องการแก้ไขปัญหาที่บริษัทอื่นๆ ละทิ้ง
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขยายตลาดไปยังประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรานำแผนงานการทดลองอันรวดเร็วด้วยทีมที่รวมฝ่ายขาย ออกแบบ และวิศวกรรมการผลิตเป็นหนึ่งเดียว

ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรมการผลิตเองก็ยังสามารถให้คำแนะนำได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่ม ทำให้ดำเนินการแผนงานได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม