บทความ
นับตั้งแต่บริษัทฯก่อตั้งมา 100 ปี เราเผชิญกับความท้าทายในงาน ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้
เรายังคงมีประสบการณ์ที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายและเป็นประสบการณ์ที่น่าภูมิใจของเรา
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2464 ฮายาชิ สปริง ได้ดำเนินการพัฒนางานโลหะและสปริงคุณภาพสูงมาเป็นเวลา 100 ปี
นับตั้งแต่ 2513 เราได้เริ่มกระบวนการผลิตด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและพัฒนาเครื่อง NC ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และยังคงดำเนินการพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ที่นี่ทุกสิ่งเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง
เรามุ่งมั่นที่จะค้นพบนวตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
―สิ่งนี้คือรากฐานที่ทำให้เราเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างยิ่งและดำเนินกิจการมาได้ 100 ปี

ปรัชญาองค์กร

นโยบายบริษัท
มุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า
แนวทางบริษัท
①ทำให้ฮายาชิเป็นส่วนสำคัญในสังคม
②ทำให้ฮายาชิมีสภาพแวดล้อมการทำงานปลอดภัย・ไร้กังวล
③ทำให้ฮายาชิมีความคิดสร้างสรรค์・ มีสิ่งที่ท้าทาย・ มีความก้าวหน้า
④ทำให้ฮายาชินำทฤษฏี [ ตัดสินใจ・ ยึดมั่น ・ดำเนินต่อ ・ปรับปรุง ] มาปฏิบัติจริง
ปรัชญาการจัดการ
เราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลุกค้า พนักงาน บริษัท ร่ามมือกันปฏิรูปองค์กร สร้างประโยชน์และความรุ่งเรืองแก่สังคม